Covid 19

21 sep 2020

På grund av den pågående pandemin har vi stora restriktioner på förskolan.

Barnen lämnas och hämtas på gårdarna.

Två vuxna i taget får nu komma in i hallen, men inte på avdelningen. Viktigt att man omedelbart tvättar och spritar händer.

Ingen får komma till förskolan om man är sjuk, inte ens vid lättare förkylning. Man skall ha varit symtomfri 48 timmar för att få återgå till förskolan. Det här gäller även personalen. Mer information skickas ut regelbundet på TYRA

Vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer.