Grön Flagg certifierad

8 maj 2018

Diamantens Förskola är Grön Flagg certifierad. Hållbar utveckling ingår alltid som en hörnsten i våra prioriterade mål med barnen.

 

Gron Flagg – Rapport 2 okt 2017

Diamantens miljöarbete  2017 och 2018