Grön Flagg certifierad

20 apr 2023

Diamantens Förskola är Grön Flagg certifierad. Hållbar utveckling ingår alltid som en hörnsten i våra prioriterade mål med barnen.