Grupper

Diamantens förskola har 5 avdelningar med i dagsläget sammanlagt 88 barn.

Stora Kristallen och Juvelen har barn mellan 3-5 år. På varje avdelning är det 24 barn som under dagen delas in i mindre grupper.

Lilla Kristallen och Lilla Juvelen har 16 barn i åldrarna 1-3 år. Som delas in i mindre grupper.

Pärlan är en småbarnsgrupp med 8 st 1-2-åringar . Avdelningen ligger i en kvarterslokal på Tryffelvägen mitt emot förskolan.