Lilla juvelen

På vår avdelning är vi 16 barn i 2 grupper.

I Röda gruppen är vi 8 st 3-åringar.

I Silver gruppen är vi 8 st 2-åringar .

Hösten/våren är vårt systematiska kvalitetsarbete Läslyftet.

Lilla Juvelens arbete våren 2018

 

Vi som jobbar här är

Anna von Schlippenbach

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 30

Isela Sanchez

Annan adekvat universitetsutbildning

Telefon: 018-30 38 30

Anne-Li Andersson

Förskollärare

Emma Isaksson

Barnskötare

Lena Brandow

Barnskötare

Telefon: 018-303830