Lilla juvelen

Vi är en småbarnsavdelning med 16 barn som jobbar i små barngrupper.

Hösten/våren arbetar vi med att ge barnen förutsättningar för att utveckla öppenhet, respekt och ansvarstagande. Det gör vi genom att ha fasta rutiner och små barngrupper.

Vi läser böcker utifrån barnens intressen och har sedan haft boksamtal om böckerna. Vi har planerade lässtunder med barnen i verksamheten.

Då vi är Grön Flagg certifierade jobbar vi också med bl a miljövärdar, experiment och lär oss sköta växter.

 

 

 

Vi som jobbar här är

Anna von Schlippenbach

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 30

Isela Sanchez

Annan adekvat universitetsutbildning

Telefon: 018-30 38 30

Lena Brandow

Barnskötare

Emma Isaksson

Barnskötare

Hedvig Mattsson

Vikarie

Telefon: 018-303830