Lilla juvelen

På vår avdelning är vi 16 barn i små barngrupper.

I år satsar vi extra mycket på Normer och värden i vår nya läroplan Lpfö 18. Vi vill ge varje barn förutsättningar för att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. Det gör vi genom att ha fasta rutiner för att skapa trygghet för barnen under dagen. Vi följer upp hur barnen är mot varandra och de får lära sig att ta ansvar för sina lärmiljöer.

I vårt grön flagg arbete tittar vi på vilka djur som lever i vår närmiljö.

 

 

Vi som jobbar här är

Anna von Schlippenbach

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 30

Isela Sanchez

Annan adekvat universitetsutbildning

Telefon: 018-30 38 30

Anne-Li Andersson

Förskollärare /rektor/huvudman

Emma Isaksson

Barnskötare

Lena Brandow

Barnskötare

Telefon: 018-303830