Lilla kristallen

 

Vi är en småbarnsavdelning med 16 barn i 2 grupper.

Silvergruppen, 2 år.

Gula gruppen, 3 år.

 

Hösten/våren är vårt systematiska kvalitetsarbete

Läslyftet

 

Vi som jobbar på Lilla Kristallen är

Ullis Kjällander

Barnskötare

Telefon: 018-30 38 10

Nadja Lereu

Förskollärare under utbildning

Telefon: 018-30 38 10

Marta Weisova

Montessoripedagog

Telefon: 018-30 38 10

Malin Ortenvik

Barnskötare

Kerstin Nordqvist

Förskollärare