Lilla kristallen

 

Vi är en småbarnsavdelning med 16 barn som jobbar i små barngrupper.

Hösten/våren arbetar vi med att ge barnen förutsättningar för att utveckla öppenhet, respekt och ansvarstagande. Det gör vi genom att ha fasta rutiner och små barngrupper.

Vi  läser böcker utifrån barnens intressen och har sedan haft boksamtal om böckerna. Vi har  planerade lässtunder med barnen i verksamheten.

Då vi är Grön Flagg certifierade jobbar vi också med bl a miljövärdar, experiment och lär oss sköta växter.

Vi som jobbar på Lilla Kristallen är

My Fridland

Förskollärare

Ulrika Kjällander

Barnskötare

Caroline Öhman

Förskollärare

Emma Rosenberg

Barnskötare

Lena Brandow

Barnskötare