Lilla kristallen

 

Vi är en småbarnsavdelning med 17 barn i 2 grupper.

Silvergruppen, 2 år.

Gula gruppen, 3 år.

 

Hösten/våren är vårt systematiska kvalitetsarbete Läslyftet.

Vi  läser böcker utifrån barnens intressen och har sedan haft boksamtal om böckerna. Vi har  planerade lässtunder med barnen i verksamheten.   Just nu jobbar vi med

Sagan om vanten och Bockarna Bruse.

Vi jobbar också mycket med barnens trygghet genom att dela barnen i små grupper och ha fasta rutiner.

Då vi är Grön Flagg certifierade jobbar vi också med bl a miljövärdar, experiment och lär oss sköta växter.

Vi som jobbar på Lilla Kristallen är

Ullis Kjällander

Barnskötare

Telefon: 018-30 38 10

Nadja Lereu

Assistent, Förskollärare under utbildning

Telefon: 018-30 38 10

Marta Weisova

Montessoripedagog

Telefon: 018-30 38 10

Malin Ortenvik

Barnskötare

Kerstin Nordqvist

Förskollärare

Jenny Olsson

Outbildad barnskötare