Pärlan

Pärlan är en småbarnsavdelning med 1-2 åringar och har 8 barn. Avdelningen ligger i en kvarterslokal på Tryffelvägen 41. Vi som jobbar med de allra minsta barnen tycker att det är viktigt med trygghet. Det får vi genom  att ha bra och tydliga rutiner, vara närvarande med barnen på barnens nivå. Frisk luft är bra för små barn,  därför är vi ute varje dag.  

Vi är en Grön Flagg certifierad förskola som tänker på att vara rädd om vår miljö. I år är vårt prioriterade arbete ”Livsstil och hälsa”.

Förskolans prioriterade mål är:

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande. 

Ytterligare mål som vi har på Pärlan från Lpfö18 är:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar….

  • att utveckla sin identitet och känna trygghet i den
  • till självständighet och tillit till sin egen förmåga.
  • att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd.

 

VÅR PROFIL ÄR NATUR, SKAPANDE OCH RÖRELSE

Vi sätter ord på saker som vi ser när vi vistas i naturen.

Vi har ett medvetet förhållningssätt när vi tränar motorik ute och inne. Bobo i de populära Babblarna inspirerar oss till rörelse. Vi utmanar rörelsen genom att träna balans, rulla, krypa och springa.

I skapande får barnen prova på olika material, naturligtvis giftfria. Vi kan måla med allt från filmjölk och blåbär till vanliga färger på olika sätt. Vi utgår från det som fungerar bäst för barnen.

Till jul hämtar vi material i naturen som vi gör något fint av. Då får vi in vår röda tråd:

Vi går (rörelse) ut i naturen och hämtar material som vi skapar med.

När vi skapar är det viktigaste att hitta skaparlusten. Resultatet är sekundärt. Vi vill lägga grunden för det livslånga lärandet. Det är ändå fint att se på alster som barnen gjort själva.

Vi som jobbar på Pärlan

Michaela Henriksson

Förskollärare

Telefon: 072-712 21 15

Helena Håkansson

Förskollärare

Anne-Li Andersson

Huvudman/Rektor/Förskollärare

Telefon: 072-712 21 15