Pärlan

Pärlan är en småbarnsavdelning med 1-åringar och har 8 barn. Avdelningen ligger i en kvarterslokal på Tryffelvägen.

Vi som jobbar med de allra minsta barnen tycker att det är viktigt med trygghet. Det får vi genom  att ha bra och tydliga rutiner, vara närvarande med barnen på barnens nivå . Frisk luft är bra för små barn,  därför är vi ute varje dag.

Under hösten/våren kommer vi att  fortsätta jobba med GRÖN FLAGG som vårt systematiska kvalitetsarbete.

Vi har valt att arbeta med djur och natur i vår närmiljö. I vår närmiljö har vi får, som barnen visat intresse för. För att få in våra tre huvudområden Natur, Skapande och Rörelse har vi i vårt Grön Flagg arbete:

– promenerat över stock och sten i naturen.

-vi har gått och hittat olika vägar genom skogen och tränat balans, jättesvårt när man är liten! Men kul!!

-vi har också gjort får av stenar och ull. Stenarna hittade vi en bäck och Anne-Li fick agera troll och hämta upp stenarna från ån. Vi har tittat på bilder och i böcker om Bu och Bä i skogen.

Barnen går till miljöstationen varannan fredag, med skräp som de hjälpt till att sorterat. Man kan aldrig lära sig för tidigt. Hållbar utveckling!

Vi som jobbar på Pärlan

Anne-Li Andersson

Förskollärare

Telefon: 072-712 21 15

Isela Sanchez

Annan adekvat universitetsutbildning

Helena Håkansson

Förskollärare

Telefon: 072-712 21 15