Stora juvelen

På stora Juvelen har vi 24 barn indelade i 3 grupper.

I  Blå gruppen är vi 8 barn, 5 år

I Mörkgröna gruppen är vi 8 barn, 4 år.

I  Ljusgröna gruppen  är vi 8  barn, 3 år,

 

Under hösten/våren kommer vårt systematiska kvalitetsarbete fortsatt att vara GRÖN FLAGG

Vi som jobbar här är

Caroline Öhman

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 30

Marta Weisova

Montessorripedagog

Telefon: 018-30 38 30

Telefon: 018-30 38 30

Birgitta (Gittan) Höddelius Lundqvist

Barnskötare

Telefon: 018-30 38 30

Madeleine Andersson

Barnskötare

Telefon: 018-303830