Stora kristallen

På vår avdelning har vi 25 barn i 3 grupper.

I Mörkblå gruppen är vi 9 barn, 5 år.

I Ljusblå  gruppen är vi 8 barn, 5  år.

I Gröna gruppen är vi 8 barn, 4 år.

Vårt systematiska kvalitetsarbete kommer under hösten/våren att vara Grön Flagg

 

Vi inledde höstterminen med att dela in avdelnings tre grupper i två lika stora grupper. Då använde vi leken som verktyg för att barnen skulle lära känna varandra och bli trygga på avdelningen. Vi arbetade under denna period även med Teknik inom tre olika områden: bayblade, växtfärgning/sy/väva och potatis på olika sätt.  I början av oktober startade vi upp vårt Grön flagg arbete, delade  in barnen  i våra tre ursprungsgrupper, inom temat hav/vatten.

I slutet på november delade vi åter upp oss i två blandade grupper, då vi arbetade med allt som hör julen till.

Ulrika Liljegren

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 10

Kerstin Nordqvist

Förskollärare

Telefon: 018-303810

Madeleine Andersson

Barnskötare

Li Eklund

Barnskötare

Åsa Heldring

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 10

Anna Björk

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 10