Stora kristallen

 

På vår avdelning har vi 24 barn. Vi jobbar i små grupper utifrån barnens ålder, intressen och utvecklingsnivå utifrån det projekt vi arbetar med.

På stora Kristallen arbetar vi med trygghet, lek, skapande, natur och rörelse.

Vårat prioriterade mål denna termin är Normer och värden. Där vill vi ge barnen förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

All personal har också gått en kurs som heter ”läsa och berätta” inom läslyftet. Vi undervisar barnen genom högläsning, berättande och strukturerade samtal om olika texter, som skapar förutsättningar för alla barn att utifrån sin erfarenhetsvärld ta viktiga steg i sin utveckling till läsare.

Vi är också certifierade Grön Flagg vilket är ett pågående arbete där vi vill ge barnen förutsättningar för att utveckla ett växande intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Ulrika Liljegren

Förskollärare

Telefon: 018-30 38 10

Bibi Hawa

Barnskötare

Jilia Fathi

Assistent

Li Eklund

Barnskötare

Marta Weisova

Montessoripedagog

Telefon: 018-30 38 10

Telefon: 018-30 38 10