Kemikalier i förskolan

1 mar 2015

Diamantens förskola har utarbetat riktlinjer för vad vi har för kemikalier på förskolan och hur vi handskas med dem.

kemikalier i barns vardag

Vi har under hösten 2014 sett över vårt ”lager” av skumgummisaker, såsom madrasser, lekkuddar m.m. och kastat de äldsta då vi inte vet vad de innehåller. Vi har även kastat alla mobiltelefoner, tangentbord tekniska saker som barnen tidigare har haft som leksaker, då de kan innehålla ftalater eller andra farliga produkter för barn. Rekommendationen är att barn inte ska leka med gammal teknisk utrustning utan med leksaker som är kontrollerade för barn.

Vi prenumererar dessutom på Kemikalieinspektionens e-nyhetsbrev sedan 1/2 2015 och på så vis håller oss uppdaterade.