Klagomålshantering

2 sep 2014

Diamantens förskola har väl utarbetade riktlinjer för detta. Ta kontakt med förskolans ledning om du undrar över något.

Klagomålshantering