Likabehandling

2 sep 2014

Som underlag till vårt likabehandlingsarbete delar vi varje år ut en enkät till föräldrar och personal under vårterminen.

Likabehandlingsplan 2014