Likabehandling

11 aug 2021

Som underlag till vårt likabehandlingsarbete skickar vi varje år ut en enkät en enkät till föräldrar och personal under vårterminen. Likabehandlingsplanen uppdateras varje år under planeringsdagarna.