TYRA

1 jan 2019

Vi använder oss av TYRA appen för att bl a kommunicera med våra föräldrar. Där är det viktigt att Du som förälder ser till att alla kontaktuppgifter är korrekta så att vi kan nå dig för information eller om ditt…

Läs mer »

Föräldrar

8 maj 2018

  FÖRÄLDRAENKÄT Här kan du se resultatet från Uppsala kommuns  föräldraenkät 2018 Rapport_Diamantens Forskola AB 2018 Vi använder oss av FÖRSKOLEAPPEN TYRA sedan  2018-01-09 GRÖN FLAGG Idag den 9 november har vi firat får Grön Flaggcertifiering med tal, sång, flagghissning,…

Läs mer »

Kemikalier i förskolan

1 mar 2015

Diamantens förskola har utarbetat riktlinjer för vad vi har för kemikalier på förskolan och hur vi handskas med dem. kemikalier i barns vardag Vi har under hösten 2014 sett över vårt ”lager” av skumgummisaker, såsom madrasser, lekkuddar m.m. och kastat de…

Läs mer »

Klagomålshantering

2 sep 2014

Diamantens förskola har väl utarbetade riktlinjer för detta. Ta kontakt med förskolans ledning om du undrar över något. Klagomålshantering

Läs mer »

Likabehandling

2 sep 2014

Som underlag till vårt likabehandlingsarbete delar vi varje år ut en enkät till föräldrar och personal under vårterminen. Likabehandlingsplan 2014

Läs mer »