DSCN2232

Om oss

Historik

Diamantens förskola AB är Uppsalas första personaldrivna förskola och startade 12:e februari 1992. Då hette vi Diamantens personaldrivna förskola och drevs i form av en ekonomisk förening.

I augusti 2010 ändrade vi bolagsform till AB. Då vi också övertog dåvarande Regnbågen som var ett föräldrakooperativ.

Förskolan är belägen i Uppsala i stadsdelen Trädgrådsstaden i närheten av Norby.

Diamantens förskolas öppettider är kl 7.15  – 17.15 måndag t.o.m. fredag.

Runt förskolan finns naturområdet Hågadalen med sin fina skog och stora häst/fårhagar på gångavstånd från förskolan.

Detta är fantastisk tillgång för vår förskola då vi ofta är ute med barnen i skog och mark eftersom natur är ett av våra arbetsområden..

Vår pedagogik

Vi arbetar i arbetslag som delar in barnen i mindre grupper under dagen utifrån ålder, mognad eller intresseområden.

För oss är det viktigt att alla skall känna sig trygga.

Våra huvudområden är:

Natur, rörelse och skapande

I år fokuserar vi extra mycket mot den nya läroplanens Normer och Värden i vårt systematiska kvalitetsarbete:

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.