Föräldrarådet

Föräldrarådet fungerar som en länk mellan föräldrar och förskola.

Våra avdelningar är indelade i JUVELEN, KRISTALLEN och PÄRLAN

På avdelningen finns kontaktuppgifter till föräldrarådet uppsatt i hallen

STORA JUVELEN

Blå gruppen, Lena Pelander

Mörkgröna gruppen, Henrik Westerberg

Ljusgröna gruppen, Jessica Åkerblom

LILLA JUVELEN

Silvergruppen, Lissa Arrenius

Röda gruppen, Anna Hamberg

LILLA KRISTALLEN

Silvergruppen , Sonja Droschke

Röda gruppen, Laven Garcia

STORA KRISTALLEN

Mörkblå gruppen, Fredrika Norlund

Ljusblå gruppen, vakant

Gröna gruppen, vakant

PÄRLAN

Björn Hernefalk