Föräldrarådet

Föräldrarådet fungerar som en länk mellan föräldrar och förskola.

Våra avdelningar är indelade i JUVELEN, KRISTALLEN och PÄRLAN

På avdelningen finns kontaktuppgifter till föräldrarådet uppsatt i hallen