Systematiskt kvalitetsarbete

Diamantens förskolas systematiska kvalitetsarbete ht 2018- vt 2019 är

LÄSLYFTET

Diamantens förskola har sökt och fått pengar från skolverket för att  arbeta med  att:

  • Främja barns språk och intresse för böcker.

Enligt Lpfö 2016