Systematiskt kvalitetsarbete

Diamantens förskolas systematiska kvalitetsarbete ht 2016- vt 2017 är

GRÖN FLAGG

Vi jobbar för en hållbar utveckling.

Hela förskolan sopsorterar  och de stora avdelningarna komposterar tillsammans med barnen.

Vi är med på Uppsalas skräpplockardag i april.

Några grupper har valt att jobba med Vatten där barnen har fått komma med frågeställningar och tillsammans forskar vi för att få svar.

Barnen har också fått fundera över hur de har lärt sig nytt.

Andra områden som det jobbas med är Djuren i vår närmiljö och småkryp.

Vi har valt olika former att dokumentera vårat arbete på:

Pinn-”docksteater”, väggdokumentation med teckningar  och andra bilder, film om Barr- och Pinne m.m.

I vårt arbete jobbar vi mycket med:

Barns  inflytande

Normer och värden

samt utveckling och lärande

allt enligt Lpfö 2016