Systematiskt kvalitetsarbete

Diamantens förskolas systematiska kvalitetsarbete ht 2019- vt 2020 

I år har vi på förskolan startat en organisationsförändring, där vi håller på med ett omfattande arbete med den nya läroplanen Lpfö 18.

Vi arbetar numera med tydliga arbetslag på varje avdelning som leds av en Teamledare tillika förskollärare. Alla i arbetslaget är ansvariga över barnens utveckling och lärande.

Barnen på avdelningarna delas in i mindre barngrupper utifrån det projekt man arbetar med. Det kan vara utifrån intresse, ålder eller utvecklingsnivå beroende på vad man jobbar med.

I år tittar vi extra på ”Normer och värden”, där vi sätter fokus på att alla barn ska ges förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Vi fortsätter också vårt arbete med Grön Flagg där vi är certifierade. Vi vill att alla barn ska ges förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.