Vår personal

Birgitta Höddelius Lundqvist

Förskolechef Pärlan

 

Li Eklund

Barnskötare

Emma Isaksson

Barnskötare

Lena Brandow

Barnskötare

Anne-Li Andersson

Förskollärare

Förskolechef Juvelen

 

Ulrika Liljegren

Förskollärare

Marie-Louise Nordman

Barnskötare

Caroline Eek

Förskollärare

Madeleine Andersson

Barnskötare

Caroline Öhman

Förskollärare

Mari Gustafsson

Förskollärare

Marta Weisova

Montessoripedagog

Åsa Heldring

Förskollärare

Isela Sanchez

Barnskötare

Nadja Lereu

Förskollärare under utbildning

Anna Björk

Förskollärare

Anna von Schlippenbach

Förskollärare

Helena Håkansson

Förskollärare

Ulrika Kjällander

Barnskötare

My Fridland

Förskollärare/föräldraledig

Kerstin Nordqvist

Förskollärare

Förskolechef på Kristallen

 

Malin Ortenvik

Barnskötare

Pia Jonsson

Kökschef