Vår personal

Birgitta Höddelius Lundqvist

SKOLCHEF/HUVUDMAN

Anne-Li Andersson

REKTOR/HUVUDMAN

Åsa Heldring

Förskollärare

Anna von Schlippenbach

Förskollärare

Ulrika Liljegren

Förskollärare

Helena Håkansson

Förskollärare

My Fridland

Förskollärare

Caroline Öhman

Förskollärare

Mari Gustafsson

Förskollärare

Emilie Årstein

Barnskötare

Marta Weisova

Montessoripedagog

Isela Sanchez

Annan pedagogisk universitetsutbildning

Bibi Hawa

Barnskötare

Ulrika Kjällander

Barnskötare

Jenny Eriksson

Barnskötare

Li Eklund

Barnskötare

Marie-Louise Nordman

Barnskötare

Malin Ortenvik

Barnskötare

Emma Isaksson

Barnskötare

Lena Brandow

Barnskötare

Behiyeh Jamshidi

Kökschef

Emma Rosenberg

Vikarie